5 Tibeťanů | behbezusili.cz

5 Tibeťanů

Pět Tibeťanů je jogínský systém jednoduchých, časově i fyzicky nenáročných, ale velmi účinných cviků, které pocházejí z tibetského kláštera v pohoří Himálaje. Pravidelné cvičení Pěti Tibeťanů podstatně zvyšuje pružnost těla i duševní sílu, odstraňuje psychické i svalové napětí, oživuje naše smysly, zlepšuje dýchání a trávení, blahodárně působí na oběhovou soustavu, navozuje klid a celkovou pohodu a tím i prodlužuje délku života. Také pomáhá zlepšit fyzickou sílu a kondici, lépe se cítit, energizuje celé tělo a tonizuje vnitřní orgány. 

V našem těle máme 7 základních energetických center, které indové nazývají chakry. Tyto centra úsce souvisí se žlázami v těle. Žlázy s vnitřní sekrecí stimulují hormony, které regulují tělesné funkce, včetně stárnutí. Pokud se jedno nebo více těchto center zpomalí, proud životní energie se začne blokovat nebo je utlumen, což je jenom jiné jméno pro nemoc či stárnutí. Jedním z nejrychlejších cest, jak tyto centra znovu nastartovat do normálního stavu, jsou níže uvedená cvičení.

Opakujte každý cvik 5-10x dle vaší současné kondice a postupně navyšujte až na 21 opakování.

1. Tibeťan

 • Postavte se zpříma a široce rozpažte. Prsty rukou se dotýkají, dlaně jsou otevřené a obrácené směrem dolů.
 • Držte ruce rozpaženy a točte se kolem své osy ve směru hodinových ručiček.
 • Opakujte jedenadvacetkrát (nebo dle vaší současné kondice) bez přestávky.

Upozornění: Při prvním pokusu o tento cvik můžete pocítit určitou závrať. Buďte opatrní a nepřepínejte se. Toto cvičení posiluje vestibulární aparát, centrum rovnováhy umístěné ve vnitřním uchu. Díky pravidelného cvičení závratě ustoupí, otáčení těla bude snadné a plynulé.


2. Tibeťan

 • Položte se na záda na podložku.
 • Nohy natáhněte zpříma, chodidla směřují vzhůru, kotníky se vzájemně dotýkají.
 • Paže položte podél těla, natažené dlaně jsou otočeny k podlaze.
 • Nadechněte se nosem. Nejprve zvedněte hlavu, až se brada dotkne hrudníku, což vám pomůže dostat bederní část páteře k podložce. Zvedejte nohy, dokud mírně nepřekonáte úhel devadesát stupňů. Současně zvedejte hlavu, až se brada dotkne hrudníku.
 • Vše proveďte jedním plynulým pohybem. Spodní část zad by se neměla zvednout ze země.
 • Vydechněte nosem nebo ústy a vraťte se nohama i hlavou do původní polohy, v níž ležíte dokonale rovně na podložce.
 • Opakujte celý cvik jednadvacetkrát. Vdechujte při zdvihání hlavy a nohou, vydechujte při jejich spouštění.

3. Tibeťan

 • Klekněte si tak, že se prsty nohou dotýkají země.
 • Kolena jsou od sebe asi 10 cm, ruce zapřete dlaněmi proti zadní straně stehen těsně pod hýžděmi.
 • Páteř držíte zpříma, bradou se dotýkáte hrudníku.
 • Nadechněte se nosem a současně se zaklánějte v pase. Hlavu zaklánějte, jak nejvíce dokážete. Zapřené ruce vám v záklonu pomohou udržet rovnováhu.
 • Poté vydechujte nosem nebo ústy a plynule se vracejte do výchozí polohy.
 • Celý pohyb opakujte jednadvacetkrát v plynulém, nepřerušovaném rytmu


4. Tibeťan

 • Posaďte se zpříma, nohy natáhněte před trupem. Natažené dlaně položte na podlahu rovnoběžně s boky.
 • Poloha dlaní je velmi důležitá, musejí ležet těsně vedle boků. Bradou se dotýkejte hrudníku.
 • Nadechněte se nosem a plynulým pohybem zvedněte boky ze země. Nohy pokrčíte v kolenou, čímž se chodidla opřou o zem.
 • Dostanete se do polohy, v níž je váš trup rovnoběžný se zemí, zatímco nohy a paže jsou svislé. Současně proveďte záklon hlavy. V této poloze je důležité na 1-2 vteřiny zatnout všechny svaly na těle. Vydechujte nosem nebo ústy, zatímco se vracíte do výchozí polohy.
 • Paže by se neměly ohýbat. Celý pohyb musí proběhnout kolem osy ramen.

5. Tibeťan

 • Vzepřete na dlaních a prstech nohou. Rozestup mezi dlaněmi i chodidly je na šíři ramen. Hlava je vztyčená v záklonu.
 • Zatímco vdechujete nosem, udržujte paže i nohy napjaté, zvedejte hýždě a sklánějte hlavu k hrudníku. Tělo ohne do polohy, kdy vytváří dokonalý trojúhelník. Jak při pozici nahoře i dole zatněte všechny vaše svaly na těle. Tímto se zvýší celý efekt cvičení stejně tak jako u čtvrtého cviku.
 • Vydechněte nosem nebo ústy, zatímco se vracíte do výchozí polohy. Tělo s výjimkou prstů nohou a dlaní se během cvičení nedotýká země. Nohy a paže se neohnou.
 • Cvičení opakujte jednadvacetkrát v plynulém, nepřerušovaném rytmu

6. Tibeťan

Většina lidí praktikuje 5 základních cviků. Existuje však i šestý cvik, který je velmi účinný a pracuje s dechem a energií.

Předkloňte se a vydechněte tak, abyste vydechli co nejvíce vzduchu. Tím vytvoříte podtlak v dutině břišní, čímž se orgány dostanou co nejblíže páteře. Mějte zadržený dech a začněte se vzpřimovat.

Ruce máte v bok a ramena jsou lehce zvednutá. To způsobí, že energie z oblasti pupku začne stoupat vzhůru. Energie, která stoupá vzhůru je velmi dynamická a také tvořivá. Držíte dech tak dlouho, dokud to jde a vydechnete ústy nebo nosem. Nadechnete se opět nosem (stále se nacházíte ve vzpřímeném postoji). Jakmile si srovnáte dech, znovu opakujete výše uvedený postup.

Tento cvik se doporučuje pouze pro ty, kteří nežijí sexuálním životem, tedy žijí v celibátu. 

behbezusili.cz

Kontaktujte nás

Adresa, obec

josef.sverma@seznam.cz

+420 604 828 626

Sdílejte s námi

Najdete nás