Jenom začít | behbezusili.cz

Jenom začít


Lao-c'

Existuje staré rčení: „ Učitel vás zavede k bráně, ale jenom vy vaším vlastním úsilím, jí můžete projít.“  Ať už se nacházíte na jakékoliv úrovni fyzické či energetické zdatnosti, potřebujete někde začít. Potom pro vás bude poměrně malým denním úsilím nechat si nějaký čas a adoptovat pravidelný rytmus ve vašem životě, který bude zahrnovat vaše cvičení.

Kde začínáte? Začínáte s tím, co můžete udělat právě teď, právě tuto minutu. Když začnete s jednou minutou zde, dvěma minutami tam, pěti minutami tam, účinek na vašich nervech a množství vaší životní energie bude narůstat. Vaše cvičební vyhlídka by měla být pozitivní, a pokud děláte příliš mnoho příliš brzy, je to jasná strategie pro selhání. Vaše cvičení musí být trvalé. Podstatou je začít právě teď. Něco je lepší než nic. I když cvičíte jenom pár minut tu a tam každý den, přispíváte své volbě podporovat sami sebe.

Výzvou cvičení 3 pramenů není jenom přesvědčit vás, abyste tato cvičení zkusili, ale inspirovat vás, abyste s nimi vydrželi a zapojili je do svého denního rytmu. Jinak se stanou jenom dalším vyzkoušením jednoho z mnohých zdravotních a cvičebních systémů. Vědět, že něco je pro vás dobré, není totéž jako měnit své zvyky, aby s těmito znalostmi souzněly. Jsme závislí na našich zvycích, které jsou buď pozitivní nebo negativní. 

Připravte se na úspěch tím, že nenecháte cvičení náhodě.

Pokud si myslíte, že tato cvičení stojí za to, ve skutečnosti se můžete neustálým cvičením jenom zlepšovat. Ačkoliv můžete být schopní se naučit základní pohyby z víkendového semináře nebo videa, bude to nějakou dobu trvat, než cviky začnou fungovat hluboce ve vašem těle, emocích a mysli. Pokud budete pravidelně cvičit, ucítíte, jak vás cvičení začínají měnit jak na hrubších, tak na jemnějších stupních. Jako u každé dovednosti, kterou rozvíjíte, musíte být nejdříve ochotni použít začátečnickou mentalitu – opakování, získávání zpětné vazby od těch, kteří už tuto schopnost mají, budováním na jednoduchých úspěších a pokročení jenom v případě, když jste zvládli základy. Nikdo nezačíná tím, že je skvělý za jeden den.

_dsc2726

Pomalu a postupně Jakmile si stanovíte pravidelný cvičební rytmus, budete jej chtít pomalu a snadno protáhnout na patnáct či dvacet minut nepřetržitého cvičení, abyste tak dosáhli základních zdravotních a relaxačních výhod. Z čistě fyzického úhlu pohledu to trvá tělu, právě asi takovéto množství minut, aby se chi rozpohybovala a aby krev plně přeplnila cévy, a aby to tedy způsobilo významný rozdíl. Není vhodné cvičit po jídle s plným žaludkem, nejlépe ráno nebo večer, ale ne 1,5 hodiny před spaním.

Zavedení pozitivních vnitřních rytmů Dříve než se uvnitř vás uchytí jakékoliv nové cvičení, musí se založit rytmus ve vašem těle a v centrální nervové soustavě. Většina lidí hluboce vybudovala některé své rytmy, kdy jedí, kdy jdou do práce, kdy cvičí, kdy spí. Zapojení nových aspektů do vašeho života je často složité, protože nervové cesty a odpovídající posílené, vymezené odpovědi v těle vyžadují, abyste je znovu naprogramovali.

Rytmy jsou založeny opakovaným aktivováním nervových cest v mozku, ať už pozitivních či negativních. Chemické reakce v mozku neboli neurotransmitery posilují pozitivní a negativní rytmy. U mnoha lidí se zvyky zanedbávání sebe samých a negativní vzorce nahromaďují po dlouhá období. Jeden z těchto vzorců je hluboký vzdor vůči změně. Mnoho lidí zjišťuje, že je složité znovu zavést zdravější návyky, obzvlášť pokud se týče stravy nebo cvičení. Obvyklá výmluva je: „Já nemám čas“. Za těmito výmluvami stojí staré určení mozku, který přijímám potlačení potřeby vyvíjet se a měnit. 

behbezusili.cz

Kontaktujte nás

Adresa, obec

josef.sverma@seznam.cz

+420 604 828 626

Sdílejte s námi

Najdete nás