5 systémů cvičení | behbezusili.cz

5 systémů cvičení

  • Jóga
  • 5 Tibeťanů
  • Chi Kung (Chi Qong)
  • Dechová a meditační cvičení
  • Sada cvičení pro dlouhověkost (Longevity)

 Jóga u moře, Sicílie

Výběr nejefektivnějších cvičebních systémů, z různých kultur a tradic, pro dlouhověkost a zdraví.

Čím dál více lidí se snaží uchovat a zlepšit si tělesné zdraví, emoční a duševní pohodu či si aktivně prodloužit délku života. Avšak většina z nich má zároveň málo času, který tomuto úsilí může věnovat.  Pro člověka, snažícího se vyhovět časovým nárokům moderního života, je nesmírně obtížné najít si čas pro jakékoli cvičení a naučit se jej na úrovni, která může mít zdravotní přínos. Během let jsem se naučil mnoho různých cvičebních systémů, které blahodárně působí na zdraví a dlouhověkost. Vybral jsem ty, které jsou nejefektivnější a mají mimořádně silný a pozitivní účinek na naši tělesnou, energetickou a duchovní stránku.

Člověk není jen fyzické tělo, ale skládá se z více složek či vrstev, které tvoří lidskou bytost. Jsou to fyzické tělo; vitální energie (chi, prána); mysl; duchovní srdce, kde cítíme lásku, přátelství, harmonii; duše či naše pravé Já. Cvičební systémy „tří pramenů“ dlouhověkosti ovlivňují všechny zmíněné vrstvy harmonickým způsobem.

Západní přístup ke cvičení je převážně fyzický a zaměřený na zlepšení kondice, pružnosti a aerobní zdatnosti. Opomíjí však rovnoměrně rozvíjet ostatní složky naší bytosti. Čínské cvičební systémy jdou o něco hlouběji. Specializují se nejen na fyzické tělo (kde zdokonalují otevřenost a funkčnost svalů, šlach, vazů, kloubů, páteře a nervů, vnitřních a smyslových orgánů, žláz a meridiánů), ale také kladou důraz na správné držení těla a plynulý tok energie v našem těle.  Pro komplexní rozvoj naší bytosti, kde je potřeba pozitivně ovlivňovat a utvářet naše emoce, mysl a transformovat naše negativní kvality, jsou výše uvedená cvičení přínosná, ale málo účinná. Pro duchovní rozvoj člověka je také potřeba provádět dechová a meditační cvičení, které pozitivně ovlivní emoce, stres či naše myšlení. 

StMeditující businessman v Seouluudie biologické zpětné vazby ukazuje, že pro každou myšlenku existuje odpovídající reakce v těle. Těla většiny lidí jsou necitlivá, nevědomá a nepropojená s naší myslí. Jako by nebyla živá. Nevypadají, že by měla něco společného s našimi emocemi nebo duševními myšlenkami. Ačkoliv výzkum opakovaně poukázal na spojitost mezi stresem a chorobami, mnoho lidí dosud nepochopilo skutečnou hodnotu propojení mysli a těla. Samozřejmě je zde také zapojení ducha. Západní kultura neuznává způsob, jakým teče energie (chi; prána) uvnitř nás. Tato energie dokáže ovlivnit chronické nemoci, které nás trápí.

Živý organismus neonemocní, dokud žije podle prastarých pravidel přírody. Zdraví není nic víc než život za přirozených okolností. Nemoc však nastává následkem nepřirozeného života. Filozofie dnešní civilizace nás k nepřirozenému životnímu stylu bohužel nutí. Naše životní síla nás může chránit pouze v omezené míře. Nejíme, nepijeme, nespíme, nedýcháme a nepohybujeme se přirozeným způsobem.

Základním předpokladem dlouhého života je pevné zdraví.

Neexistují žádná zaručená opatření, jež by bezezbytku zabránila poranění či nemoci. Je ale celá řada možností, jimiž pravděpodobnost jejich vzniku do velké míry snížíte. K tomu musí u většiny lidí dojít k posunu vědomí, ke změně názorů a přesvědčení. To vše je nutné k pochopení, přijetí a uskutečnění nejúčinnějších podpůrných postupů preventivní péče o zdraví. Většina lidí se nenaučila věnovat dostatečnou pozornost svému zdraví. V případě vzniku závažnějších zdravotních problémů se obracejí na doktory, kteří jim předepíší léky či doporučí další léčbu.  Je například známo, že někteří čínští vládci vyhodili svého dvorního doktora, když onemocněli.                                                                    

Většina obyvatel západních zemí se uchyluje k alternativním metodám léčby až poté, co vše ostatní – tedy možnosti západní medicíny – selže. Je to velká škoda, protože mnohé alternativní terapie velmi účinně pomáhají při léčbě rozvinutých nemocí. Jejich největším přínosem je schopnost předcházet vzniku či zmírňovat závažnost nemoci. Konečná stádia chorob se již léčí bez ohledu na léčebný systém mnohem obtížněji a mnohdy se již nedají vyléčit vůbec.

behbezusili.cz

Kontaktujte nás

Adresa, obec

josef.sverma@seznam.cz

+420 604 828 626

Sdílejte s námi

Najdete nás